“Albanian Motor Company” është kompania lider në Shqipëri, e cila ofron gamën më të gjerë të automjeteve në vend.

“Albanian Motor Company” është përfaqësuesja zyrtare e “FORD”-it që nga viti 1995 dhe e “Range Rover”-it në vitet 2008-2013.

http://www.albanianmotor.com/