Concord Investment përfaqëson një sërë kompanish dhe është njëherazi grupi më i madh  i investitorëve në Shqipëri, i cili ndërmerr investime të drejtpërdrejta ose nëpërmjet kompanive të grupit. Me seli në Tiranë, aktiviteti i “Concord Investment” shtrihet në fushën e ndërtimit, medias, materialeve të inerteve dhe betonit, shitjes së automjeteve dhe shitjes me shumicë dhe pakicë.

Themeluar në vitin 1991, “Concord Investment” nisi si një biznes familjar me kontributin e ortakëve themelues, Adrian Dulaku, Artan Dulaku dhe Genci Dulaku. “Concord Investment” është i pozicionuar më së miri në treg për të përfituar nga mundësitë dhe për të siguruar rritjen e tij të vazhdueshme. Drejtimi i tij kryhet me anë të Bordit të Aksionarëve dhe Bordit të Drejtorëve. CEO i këtij grupi, që prej themelimit të tij, është z. Artan Dulaku.

Ndertim dhe Infrastrukture

View more

Prodhime Betoni dhe Inerte

View more

Zhvillim dhe Investim

View more

Telekomunikacion dhe Media

View more

Distribucion Automjetesh

View more

Manaxhim i Aseteve dhe Tregti me Pakice

View more

Energji

View more

Distribucion Automjetesh

View more

Manaxhim i Aseteve dhe Tregti me Pakice

View more

Energji

View more

PROJEKTET TONA

Mënyra e mirë për të njohur CONCORD është nëpërmjet eksplorimit të punës që ne bëjmë dhe idetë tona që frymëzojnë ekipin tonë.

Rezidenca Alba IMG_0044-2

Rezidenca Alba

Duke i qëndruar besnik traditës së Komplekseve Rezidenciale, sjellim Risi në konceptin e ndërtimit. Shija e hollë e proj
Eyes Of Tirana eye

Eyes Of Tirana

Projektimi është vepër e një prej studiove më të mëdha daneze dhe është konceptuar sipas stilit të arkitektit Henning La