INTER – GAZ sh.a. operon në treg që nga viti 2009, me seli në Porto Romano, Durrës. Përfaqëson kompaninë më të rëndësishme të LPG-së, që vepron nga veriu në jug dhe nga perëndimi në lindje të tregut shqiptar. INTER – GAZ sh.a. nuk operon vetëm në tregun shqiptar, por edhe në rajonin e Ballkanit, përfshirë tregjet e Malit të Zi, Kosovës, Maqedonisë dhe Greqisë.

http://www.avgas.al

Shoqëria ROMANO PORT” sh.a. është themeluar më 28 tetor 2003. Qëllimi dhe vazhdimësia e kësaj shoqërie në marrëdhënie me shtetin shqiptar është ndërtimi, shfrytëzimi i një porti për shkarkimin e lëndëve djegëse dhe LPG- së, sipas të gjithë dispozitave dhe ligjeve në fuqi.

http://www.romanoport.com.al/