Shoqëria “Edil Al” sh.p.k. është krijuar në vitin 1994. Ajo e ka nisur aktivitetin me ndërtimin e veprave civile dhe industriale, rrugë, fabrika dhe ujësjellës. Brenda pak vitesh, kompania ka hedhur hapa të mëdhenj drejt suksesit, duke u kthyer në lider në tregun e ndërtimit urban shqiptar. Jemi ne ata që vendosim standardet e larta në cilësi dhe në projektim, duke prodhuar vlera që i qëndrojnë kohës.

ALISSA ALBANIA është krijuar në vitin 2004. Pasi e nisi aktivitetin kryesisht në punët publike dhe industriale, si: rrugë, fabrika apo furnizues uji, kompania vazhdon të zgjerojë aktivitetin e saj dhe gjithashtu të përmirësojë cilësinë. Alissa Albania ka diversifikuar aktivitetin e saj edhe në ndërtime civile dhe punë detare.