Historia Jonë

CONCORD Investment përfaqëson një grup shoqërish dhe është gjithashtu një nga subjektet investuese më të mëdha në Shqipëri, i cili kryen edhe investime direkte ose nëpërmjet shoqërive të grupit. Me seli në Tiranë, Concord Investment shtrin aktivitetin e saj në fushën e ndërtimit, medias, betonit, shitjes së automjeteve dhe shitjes me shumicë dhe pakicë. Themeluar në vitin 1991 Concord Investimi është një grup familjar, nën kontributin e partnerëve themelues z. Adrian Dulaku, z. Artan Dulaku dhe z. Concord Investment është i pozicionuar mirë për të përfituar nga mundësitë dhe për të siguruar rritjen e vazhdueshme. Menaxhimi i tij është nën qeverisjen e Bordit të Aksionarëve dhe Bordit të Drejtorëve