Tirana Industrial Park

Projects

Tirana INDUSTRIAL PARK është një projekt ambicioz, i pari në llojin e tij në Shqipëri, i cili ndërthur konceptin e parkut logjistik me administrimin e biznesit, duke formuar një “Park industrial”.

Ky projekt sjell një risi dhe një koncept të ri në mënyrën e të bërit “biznes” duke i dhënë përparësi adminsitrimit të drejtpërdrejtë të aktivitetit tregtar, ku në këtë mënyrë i ul kostot dhe proçedurat admisitrative të çdo lloj aktiviteti, si dhe bashkimin e shitjes me shumicë dhe pakicë.

Zona ka një sipërfaqe ndërtimi prej 75.000 m². Nga këto 20.000 m² janë sipërfaqe showroom-i dhe ndërkohë 55.000 m² janë sipërfaqe Magazina.
Parku industrial është projekti i parë në Shqipëri që ofron jo thjesht ambiente industriale dhe magazinuese të cilësisë së lartë, por dhe një gamë të plotë të shërbimeve logjistike, duke përfshirë këtu edhe shërbime te tjera për profile biznesesh nga me të ndryshmet.

Tirana Industrial Park